سایت تخصصی بیمه های زندگی:: راهنمای بیمه گذاران
X
   
 
  • راهنمای بیمه گذاران

   نکاتی که بیمه گذاران محترم باید دقت فرمایند:

   1. شماره تلفن همراه شما پل ارتباطی مهمی است، از بروز بودن آن در حساب کاربری / پنل شخصی خودتان اطمینان حاصل فرمائید. در طی مدت اعتبار بیمه نامه حسب مورد پیام های تعریف شده (با اخرین تغییرات) زیر از سامانه پیامکی 30008872 ارسال خواهد شد.

   2. براساس ماده 12 قانون بیمه بیمه گذار و بیمه شده موظفند کلیه اطلاعات مربوط به سوابق جسمی و روحی بیمه شده را در کمال حسن نیت به بیمه گر اطلاع دهند. در صورتی که مشخص گردد بیمه شده عمدا و یا سهوا اقدام به اظهارات خلاف نموده اند بیمه گر می تواند اقدام به تغییر شرایط بیمه نامه نماید و یا حتی بیمه نامه را فسخ نماید.

   3. اقساط بیمه نامه می بایست بر اساس مبالغ و سررسیدهای مندرج در "جدول پیش بینی تعهدات بیمه گذار و بیمه گر" پرداخت گردد.

   4. در صورت پرداخت زودتر از موعد حق بیمه، مبلغ اضافه پرداختی نیز مشمول سود ماه شمار خواهد شد.

   5. در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر اندوخته بیمه نامه جهت تامین هزینه ها منظور می شود و ارزش بازخرید و اندوخته بیمه نامه متناسب با مدت تاخیر کاهش خواهد یافت. در صورت استمرار عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، بیمه نامه فقط تا آخرین روز تکافوی هزینه ها معتبر بوده و بعد از آن بیمه نامه از سوی بیمه گر فسخ شده تلقی میگردد و تعهدی در قبال جبران خطرات تحت پوشش بیمه نامه نخواهد داشت.

   6. در صورتی که بیمه نامه بنا به هردلیلی و طبق شرایط عمومی از طرف بیمه گر فسخ شده باشد، واریز حق بیمه از طرف بیمه گذار برای بیمه گر تعهدآور نخواهد بود.

   7. لطفا هنگام واریز حق بیمه از نام صاحب حساب اطمینان حاصل نمایید. شماره حساب: 8620020090 به نام بیمه کارآفرین نزد بانک ملت