سایت تخصصی بیمه های زندگی:: فهرست طبقه بندی ها
X
   
 
  • طبقه بندی
  • 1. اوراق و مدارک بیمه نامه شما

   1. بیمه گذار محترم، جهت حصول اطمینان از تکمیل بودن اوراق بیمه نامه خود می توانید آن را با فایل پیوست مطابقت داده و در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا نقص از طریق مشاور بیمه ای خود پیگیری فرمایید.

   2. شماره تلفن همراه شما پل ارتباطی مهمی است، از بروز بودن آن در حساب کاربری/پنل شخصی خودتان اطمینان حاصل فرمائید. در طی مدت اعتبار بیمه نامه حسب مورد پیام های تعریف شده (با اخرین تغییرات) زیر از سامانه پیامکی 30008872 ارسال خواهد شد.
   3. جهت اطمینان از تطابق اطلاعات بیمه نامه درخواست شده با اطلاعات بیمه نامه صادر شده حداکثر .... ساعت پس از دریافت اوراق هرگونه مغایرت احتمالی را اعلام فرمایند.
   4. اسناد بیمه نامه در زمان دریافت خسارت، بازخرید مورد مطالبه قرار میگیرد با عنایت به تشریفات اداری جهت صدور المثنی/گواهی، لطفا در حفظ و نگهداری آن دقت فرمایند.

   فایل پیوست